วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

กสทช เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง

กสทช เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง งานมั่นคง รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม สนใจสมัครด้วยตนเอง สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559


สำนักงานคณะกรรมการกิจกกสทช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 90 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 90 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ด้านกฏหมาย จำนวน 10 อัตรา
2. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 26 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
4. ด้านการเงิน จำนวน 2 อัตรา
5. ด้านบัญชี จำนวน 3 อัตรา
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
7. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
8. ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น