วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สมัครงานราชการ : กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมจำนวน 206 อัตรา


สมัครงานราชการ : กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมจำนวน 206 อัตรา วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก โดยสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-29 พฤศจิกายน 2559

คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม
- สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบ ขั้นตอน วิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต การสอบภาควิชาการ การสอบภาคปฏิบัติ
 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การประกาศผลสอบ รอบ 2 ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
 กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
 โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๐ โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗

- สอบถามรายละเอียดการตรวจโรค ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
 เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร0-2354-7600-28

- สอบถามรายละเอียดการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร ที่ กองควบคุมคุณวุฒิ
 กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก กทม. โทร ๐-๒๒๙๗-๗๕6๘
- ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพิ่มของ
 นศท. ในส่วนกลาง ( กทม.และปริมณฑล ) ติดต่อสอบถาม ได้ที่
 - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔
 - กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารอง โทร. ๐-๒๒๗๕-๔๕๐๔
 นศท. ในส่วน ภูมิภาค ติดต่อสอบถามได้ที่
 - กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔

สมัครงานราชการ คลิ๊ก
ติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือกในห้วงต้นปีงบประมาณเป็นประจําทุกปี
เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก
www.atc-rta.com และ www.radd-atc.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น