วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กฟผ. เปิดรับสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต หลายอัตรา ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560


กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เปิดรับสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต . http://www.egat.co.th/ หลายอัตรา ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 30 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2560

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 29/2560 เรื่อง การรับสมัครงาน กฟผ. อัตราท้องถิ่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น
ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น
Advertisements


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
อัตราภูมิภาค
1. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิทยากร จำนวน 2 อัตรา
4. ช่าง จำนวน 20 อัตรา
5. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
6. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th/ ในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น